“Det finns framtid om sanningen finns”

 

“Till minne av de försvunna” Foto:Bianca Bauer

Den här veckan publicerades sanningskommissionens slutrapport, en del av det arv som kommissionen lämnar efter sig till det colombianska samhället samt en inbjudan att söka och bygga vägar för framtiden och försoning. Slutrapportens upptäckter, slutsatser och rekommendationer vill bidra till den sociala dialogen i det colombianska samhället. Kommissionen har identifierat de faktorer som påverkar utvecklingen i landet och som gör att kräkningarna mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt upprepas gång på gång.

Video: Biståndminister Mathilda Ernkrans välkomnar sanningskommissionens slutrapport

Insikten hos det colombianska folket om vad som hänt och varför det har pågått i mer än 70 år är det enda sättet att identifiera det som ska förändras. Detta för att göra framsteg och förhindra att Colombias smärtsamma historia fortsätter att upprepa sig. Nu återstår det att den colombianska allmänheten, sociala- och människorättsorganisationer samt beslutsfattare omvandlar rekommendationerna till sin egen agenda och utkräver att dessa uppfylls. För detta är det internationella stödet av enorm vikt.

Kommissionens webbplats blir en digital plattform där både rapporten och dokumentationen om det arbete som genomförts under kommissionens mandat finns tillgängligt för allmänheten. Rapporten publiceras på engelska och franska inom kort.

Ladda ner >>

Sanningskommissionens deklaration

Slutrapportens  upptäckter och rekommendationer

Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia

Slutrapportens vittnesbok

Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en Colombia