Inbjudan till seminarium om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Varmt välkommen på ett seminarium om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Sverige. 

Arrangör: Sultan Kayhan – Riksdagsledamot och Fonden för mänskliga rättigheter i samarbete med Sensus studieförbund.

Datum & tid: 10 maj, 13:30-15:30
Plats:
Riksdagen – Riksgatan 2, med möjlighet att delta på plats eller digitalt via Zoom. Vid deltagande på plats är det först till kvarn – vi meddelar om du fått plats senast den 6:e maj.

Anmälan: Via denna länk https://forms.gle/VVrAgCsaQJVaic66A senast den 5 maj.

Tillgången till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är grundläggande för tillgången till andra rättigheter. Ändå ses de inte alltid som mänskliga rättigheter. Rapporten “Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna” (Ramboll 2022) belyser den ojämlika tillgången till mänskliga rättigheter samt att tillgången till rättigheter och strukturer för samverkan måste säkras under lugnare tider för att kunna bära i kris.

I det här seminariet vill vi diskutera hur vi kan arbeta för att stärka tillgången till mänskliga rättigheter – med ett intersektionellt angreppssätt och utifrån olika samhällsaktörers ansvar och roller. Vi utgår från några civilsamhällesaktörer som sätter ljuset på specifika perspektiv. Med avstamp i

dessa perspektiv diskuterar vi hur olika samhällsaktörer – utifrån olika roller – kan samverka för att skapa ett bättre och mer kontinuerligt genomförande och uppföljning av mänskliga rättigheter i Sverige med hjälp av den internationella granskningen.

Medverkande i seminariet:

Per-Anders Sunesson – Socialdepartementet

Anders Kompass, Charlotte Palmstierna, Linde Lindkvist – MR-institutet

Tobias Rahm – Nationell samordnare mänskliga rättigheter Länsstyrelsen

Mari Siilsalu- Independent Living Institute

Anna Hartman – Äldreupproret

Nina Trollvige – Trajosko Drom

Elias Ibrahim – Byrån mot diskriminering i Östergötland

Ett mer detaljerat program kommer i början av vecka 18.

Välkomna!

MR-fondens logga i form av ett ansikte i profil, med texten Fonden för mänskliga rättigheter under.

Sensus studieförbunds logga i rött.