Medverka i arbetet för att ta fram en alternativrapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter!

Under 2021-2022 kommer MR-Fonden att ansvara för samordningen av civilsamhällets samlade rapport om Sveriges efterlevnad av sina åtaganden utifrån FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen).

En viktig del av Sveriges åtagande utifrån ESK-konventionen är den rapport som staten ska lämna in till ESK-kommittén om hur Sverige lever upp till kraven som följer av konventionsåtagandet. Parallellt med statens rapportering sammanställer civilsamhället en rapport kring hur Sverige uppfyller kraven i konventionen. MR-fonden är ansvarig för samordningen av denna alternativrapport och för att rapporten ska bli så innehållsrik som möjligt behöver vi den expertis och erfarenhet som finns inom era organisationer gällande problematiken inom de olika områdena som konventionen berör, bland annat hälsa, boende, arbete, utbildning, mat, kultur, självbestämmande med mera.

Vi hoppas att din organisation vill vara med i detta arbete och bidra med fakta inom ert sakområde! För att anmäla intresse för att delta i rapporteringen, vänligen kontakta charlotta.goller@humanrights.se. Ange vilket/vilka områden ni kommer att vilja bidra med till rapporten och gärna även vilken/vilka konventionsartiklar dessa frågor berör. Vi ber om detta som en förberedelse för att kunna se om vi täcker in alla områden och för att kunna beräkna ungefär hur många ord vi har plats för per område.

Om ni känner till någon annan organisation som ni tror skulle vara intresserad av att delta i rapporteringen, skicka gärna vidare inbjudan!

Anmälan skickas till MR-Fonden senast 30 mars.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring arbetet eller om du vill ta del av den förra alternativrapporten.