Stoppa utvisning av colombianska MR-Försvarare!

Foto: MR-Dagarna 2018, Colombiagruppen

Foto: Homenaje a defensores y defensoras de DDHH asesinados en Colombia. Colombiagruppen. 2018

Utvisning av colombianska människorättsförsvarare sätter deras liv på spel!

Brev med anledning av bedömning av skyddsstatus för asylsökande colombianer i Sverige

Lea la carta de incidencia del Nodo de Apoyo a la Comisión de la Verdad a la Dirección general de Migraciones, en relación con la importancia del asilo o refugio en Suecia  a líderes y lideresas colombianas link 

Stödgruppen för Sanningskommissionens arbete i Sverige vill genom detta brev uttrycka sin djupa oro över den stora andelen av asylsökanden från Colombia som nekas asyl på generella grunder.

Trots fredsavtalet med FARC-gerillan måste vi dessvärre konstatera att freden inte kommit till landet utan att den interna väpnade konflikten snarare har tilltagit och Colombia fortsätter att vara det land i Latinamerika som har flest mord på sociala ledare och försvarare av mänskliga rättigheter. Fram till mitten av augusti 2020 har FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter dokumenterat 33 massakrer och följer upp 97 mord på försvarare av mänskliga rättigheter, av vilka 45 dokumenterats.

Till de grupper som är mest utsatta hör personer som verkar inom sociala processer, såsom försvarare av landrättigheter, återbördande av mark, samt miljöfrågor och urfolks- och minoriteters rättigheter.

Stödgruppen för Sanningskommissionens arbete i Sverige började sitt arbete med att samla in vittnesmål för Sanningskommissionen i Sverige under 2018 och det är under detta arbete vi undan för undan har erfarit situationen för asylsökande sociala ledare och försvarare av mänskliga rättigheter i Sverige. Merparten av de asylsökande har nekats asyl på generella grunder, vilket inneburit att Migrationsverket inte tagit hänsyn till riskerna för individer att återvända till landet. Denna situation gäller även för några medlemmar av Stödgruppen för Sanningskommissionens arbete i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill vi påkalla Migrationsverkets uppmärksamhet när det gäller land- och kontextanalys. Vi uppmanar till en uppdatering som baserar sig på rapporter från FN-systemet, colombianska ombudsmannens kontor, colombianska organisationer och nätverk som arbetar med mänskliga rättigheter, samt Sveriges ambassad i Colombia. Information från Colombias utrikesministerium är inte tillräckligt för att avgöra asylsökandes skyddsbehov.

FN:s  f.d. Specialrapportör för försvarare av mänskliga rättigheter, Michel Forst, framförde i en rapport som presenterades i FN i mars 2020, att trots att den colombianska staten har åtagit sig att åtgärda situationen med stigmatisering, förföljelse och mord på försvarare av mänskliga rättigheter, är de åtgärder som vidtagits otillräckliga, motsvarar inte skyddsbehoven och är inte anpassade efter den kontext som de utsatta lever i. Straffriheten för dessa brott ligger på 95 %, vilket bidrar till brottens upprepning. Sociala ledare och försvarare av mänskliga rättigheter hotas och mördas för att de bidrar till att implementera fredsavtalet, motsätter sig den organiserade brottligheten, illegala ekonomiska aktiviteter och naturresursutvinning, korruption och illegal landanvändning, samt för att de deltar i processer som syftar till att skydda sina samhällen. Sociala ledare och försvarare av mänskliga rättigheter är också måltavlor för genderrelaterade övergrepp och även deras familjer utgör måltavlor.

Trots att antalet asylsökande från Colombia har ökat – speciellt sedan 2017 – har endast mellan 1-4 % av de ansökande beviljats asyl i Sverige. Dessutom tar inte Sverige emot colombianska kvotflyktingar sedan 2015.

Med anledning av ovanstående vill vi med detta brev påkalla er uppmärksamhet när det gäller situationen i Colombia och de risker och utsatthet som sociala ledare och försvarare av mänskliga rättigheter utsätts för när de nekas asyl i Sverige.

Vi vill också påminna om att varje asylsökande har rätt till en individuell prövning som inte baserar sig på generella antaganden och standardiserade avslag, utan tar hänsyn till individen och dess möjligheter till skydd i den lokala kontext där den och dess familj lever och verkar.

Att utvisa sociala ledare och försvarare av mänskliga rättigheter till Colombia är att sätta deras liv på spel!

Vänligen,

Medlemmar och organisationer som utgör Stödgruppen för Sanningskommissionens arbete i Sverige:

Asociación Jaime Pardo Leal

Colombianos Luchando por la Paz de Colombia en Suecia (COLPPAZ)

Fonden för mänskliga rättigheter

Källor:

https://nacionesunidas.org.co/noticias/comunicados-de-prensa/comunicado-conjunto-del-equipo-de-pais-de-naciones-unidas-en-colombia-y-la-mision-de-verificacion-de-la-onu-en-colombia/

https://undocs.org/en/A/HRC/43/51/Add.1

https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Statistics/Asylum.html