Människorättsförsvarare

Människorättsförsvarare spelar en viktig roll i arbetet i att förverkliga de universella mänskliga rättigheterna. De avslöjar orättvisor och utkräver ansvar från stater och icke-statliga aktörer
(El Hosseiny, 2023).

Att vara människorättsförsvarare innebär att man som individ, grupp eller organisation står upp för och skyddar mänskliga rättigheter. En människorättsförsvarare måste respektera alla mänskliga rättigheter även om man försvarar specifika rättigheter.

Individer, grupper eller organisationer som försvarar mänskliga rättigheter genom våld definieras inte som en människorättsförsvarare (EEAS, u.å).

Människorättsförsvarare:

  • Dokumenterar kränkningar.
  • Stöttar offer genom att erbjuda olika typer av stöd.
  • Bekämpar kulturer som döljer systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter
  • Bidrar till att avtal om mänskliga rättigheter implementeras.
  • Utbildar andra i mänskliga rättigheter.

En människorättsförsvarare definieras utifrån det arbete de utför och inte utifrån deras titel.

FN:s universella definition av en människorättsförsvarare:
”Alla har rätt, individuellt och tillsammans med andra, till att främja och sträva för skyddet och förverkligandet av mänskliga rättigheter och fundamentala friheter på nationell och internationell nivå” (UN, 1999 art. 1).

EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare utgår från FN:s definition. Riktlinjerna finns till för att vägleda EU att i praktiken förbättra sitt agerande i stöd för MR-försvarare.

Länkar för vidare läsning:

FN:s deklaration om människorättsförsvarare: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf

EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf

FN:s särskilda rapportör för människorättsförsvarare: https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/about-human-rights-defenders