Svar från det svenska civilsamhället till FN om COVID-19 och MR

Idag skickar MR-Fonden in ett samordnat svar till FN om den rådande COVID-19-pandemins effekter på efterlevnaden av mänskliga rättigheter i Sverige. Informationen har inhämtats från en bredd av olika civilsamhällesaktörer och ger FN ett underlag för kommande rekommendationer till Sveriges regering om hur mänskliga rättigheter – i synnerhet för särskilt utsatta grupper – i högre grad kan och bör uppnås. Läs svaret här: Joint Swedish civil society response Covid-19.

För att lättare följa svaren, så finns enkäten med frågorna här: Joint questionnaire on COVID-19 and human rights.

Här finns mer information samt vårt och andra svar som skickats in: OHCHR COVID-19 Questionnaire.