Lansering av den colombianska sanningskommissionens slutrapport i Sveriges riksdag

Färdigställandet av den colombianska sanningskommissionens slutrapport i juni 2022 har inneburit ett stort steg i processen för övergångsrättvisa i Colombia. Under nästan fyra år har sanningskommissionen arbetat med att samla in tiotusentals vittnesmål från både konfliktoffer och väpnade aktörer. MR-Fonden har, tillsammans med exilcolombianska organisationer, diasporaorganisationer och Svenska Kyrkan, bland annat stöttat kommissionen i arbetet med att samla in vittnesmål från colombianer i exil.

Sanningskommissionen har arbetat för att besvara frågor om vad som hände under den väpnade konflikten, varför det hände, vilket ansvar som kan utkrävas och vilka konsekvenser kriget har fått. Slutrapporten lägger särskilt fokus på etniska minoriteter, kvinnor och HBTQI+-personer samt barn och ungdomar och lämnar totalt 67 rekommendationer för det framtida fredsarbetet. Läs sammanfattningar på engelska av kapitlen ”To Resist is Not to Endure – Violence and damage against the ethnic peoples of Colombia”, ”Colombia outside Colombia. The truths of exile” och ”Findings and Recommendations for Non-repetition” här. Rapporten kan läsas i sin helhet på spanska här.

Onsdagen den 19 oktober presenterades rapporten vid ett seminarium i Sveriges riksdag. Seminariet, med underrubriken ”Svenskt utvecklingssamarbete i Colombia: Ett bidrag till uppbyggnaden av ett fredligt och inkluderande samhälle”, arrangerades av MR-Fonden, ACT Svenska Kyrkan, Diakonia, Colombiagruppen och Nodo Suecia tillsammans med Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Seminariet modererades av Andrés Rivarola Puntogliano, professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet.

Under seminariet presenterade den tidigare kommissionären Carlos Martín Beristain sanningskommissionens arbete och talade om vittnesmålens kraft att förändra synen på det som en gång setts som normalt. Dory Ardila Muños, som representerade uppföljningskommittén för kommissionens rekommendationer, betonade att även om rapporten innebär slutet på sanningskommissionens mandat märker den också början på en minst lika viktig process: implementeringen och uppföljningen av kommissionens rekommendationer.

Ambassadören för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, Cecilia Ruthström Ruin, talade om Sveriges engagemang och det svenska biståndets roll i arbetet för hållbar fred och övergångsrättvisa i Colombia. Hon betonade även vikten av att sätta offren i centrum för konflikten och av dialog, representation och delaktighet i arbetet. Laila Susanne Vars, representant för sanningskommissionen för det samiska folket, påminde om sanningens subjektivitet och att det gäller att fråga sig ”vems sanning?”. Hon konstaterade även att den samiska sanningskommissionen kan dra viktiga lärdomar av den colombianska sanningskommissionens arbete. Slutligen talade Annika Andersson, från We Effect och som representant för Colombiagruppen, om det svenska civilsamhällets långvariga stöd till arbetet för fred och mänskliga rättigheter i Colombia och förväntningar på Sveriges fortsatta engagemang.

Fonden för mänskliga rättigheter vill tacka alla som deltagit i detta historiska seminarium samt de personer och organisationer som gjort det möjligt.