Är du en av MR-fondens praktikanter för våren 2023?

Som praktikant hos oss erbjuds du en spännande arbetsplats där du får ta del av det nationella och det internationella arbetet som sker inom en människorättsorganisation. Till vårterminen 2023 söker vi tre MR-praktikanter, två med fokus på den bredare organisationens verksamhet och en med fokus på Colombia. Vi söker dig som närmar dig slutet av dina studier inom mänskliga rättigheter, fred och konflikt, juridik med fokus på folkrätt eller liknande relevant utbildning.

Om Fonden för mänskliga rättigheter

MR-fondens arbete syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta görs genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer. Våra främsta fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och övergångsrättvisa. Kontoret är beläget i centrala Stockholm.

MR-praktikant – med fokus på den bredare organisationens verksamhet

Som MR-praktikant med fokus på den bredare organisationens arbete deltar du i gransknings-, informations- och påverkansinsatser och medverkar i de olika projekt som vi arbetar med. Andra arbetsuppgifter är att ta fram underlag till vårt arbete, utföra research till debattartiklar, omvärldsbevakning, ansvara för sociala medier, infomail och andra administrativa uppgifter samt representera MR-Fonden vid möten och seminarier.

Vi söker dig som

 • Har mycket god kunskap om mänskliga rättigheter och folkrätt
 • Har mycket goda kunskaper i engelska och svenska
 • Är van vid att självständigt sammanställa information och skriva rapporter
 • Har erfarenhet av kommunikation och sociala medier

Meriterande kompetens

 • Erfarenhet av att samordna och planera seminarier och workshops
 • Erfarenhet av WordPress och grafiska verktyg som t.ex. InDesign
 • Kunskap om övergångsrättvisa
 • Kunskap om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • Kunskap om fred och säkerhet
 • Kunskap om regionala människorättssystem
 • Erfarenhet av ideellt engagemang och civilsamhället
 • Kunskap om funktionshinderfrågor

MR-praktikant – med fokus på Colombia (kräver goda kunskaper i spanska)

Som colombiapraktikant fokuserar du främst på vårt arbete med Colombia. Tillsammans med våra partnerorganisationer stödjer MR-Fonden sökandet av upprättelse för konfliktoffren och dess deltagande i systemet för övergångsrättvisa. MR-Fonden är också huvudman för nätverket Colombiagruppen.

Som Colombiapraktikant arbetar du med informations- och påverkansinsatser i frågor som rör demokrati, fred och säkerhet.  Du stödjer vårt arbete bl.a. genom att utföra research och ta fram debattartiklar om frågor som övergångrättvisa, konfliktoffers och diasporors roll för att nå hållbar fred och utveckling.

Vi söker dig som

 • Har mycket god kunskap om mänskliga rättigheter och folkrätt
 • Har mycket goda kunskaper i engelska, svenska och spanska
 • Är van vid att självständigt sammanställa information och skriva rapporter
 • Har erfarenhet av kommunikation och sociala medier

Meriterande kompetens

 • Erfarenhet av att samordna och planera seminarier och workshops
 • Erfarenhet av WordPress och grafiska verktyg som t.ex. InDesign
 • Kunskap om övergångsrättvisa
 • Kunskap om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • Kunskap om fred och säkerhet
 • Kunskap om regionala människorättssystem
 • Erfarenhet av ideellt engagemang och civilsamhället

Förutsättningar för praktiken

Praktiken är obetald och vi prioriterar sökanden som kan genomföra en hel termins praktik som en del av sina studier. Du kommer tillsammans med din handledare kartlägga uppgifter för praktiken och sätta upp mål under regelbundna avstämningssamtal.

Så ansöker du

Din ansökan ska bestå av CV och personligt brev där du motiverar varför du söker denna praktikplats, vilka erfarenheter och meriter du kan bidra med och vad vill du få ut av praktiken. Skicka din ansökan till info@humanrights.se märk den med ”den bredare organisationens verksamhet” eller ”colombiapraktikant”. Du kan söka båda platserna. Sista ansökningsdag är 21 oktober 2022 .

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via info@humanrights.se.

Varmt välkommen med din ansökan!