Är du vår nya Människorättsrådgivare och Programansvarig?

MR-Fonden söker en erfaren människorättsrådgivare och programansvarig med stark folkrättsprofil. Som organisationens MR-rådgivare ger du teknisk orientering och stöd i projekten som drivs och i påverkansarbetet, både i Sverige och internationellt. Som programansvarig kommer du ansvara för olika MR-projekt.

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse med Sensus studieförbund som huvudman. Vi arbetar med att öka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta gör vi genom utbildning, gransknings- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer. Vi har två huvudsakliga fokusområden i vårt arbete: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt upprättelse för grava människorättskränkningar.

I det internationella arbetet fokuserar MR-Fonden framför allt på samarbete och tekniskt stöd till lokala människorättsorganisationer. Ett underliggande syfte är att öka det lokala civilsamhällets möjligheter att bidra till hållbara fredliga, demokratiska samhällen och en positiv utveckling av mänskliga rättigheter (MR). Arbetet bedrivs i stor del i konflikt- och postkonfliktländer med begränsat demokratiskt utrymme.

I det nationella arbetet ligger fokus på granskning av efterlevnaden av mänskliga rättigheter samt information och påverkansarbete. Dels genom parallellrapportering till FN-systemets övervakningskommittéer och andra granskningar. Dels genom att påverka svenska strategier, policies och lagförslag så de överensstämmer med MR-förpliktelser och behoven på marken i samarbetsländerna.

MR-Fonden söker nu en erfaren människorättsrådgivare och programansvarig med stark folkrättsprofil. Som organisationens MR-rådgivare ger du teknisk orientering och stöd i projekten som drivs och i påverkansarbetet, både i Sverige och internationellt. Som programansvarig kommer du initialt ansvara för olika projekt där halva arbetstiden läggs på att leda ett projekt om fred, säkerhet och mänskliga rättigheter med koppling till det regionala människorättssystemet i den amerikanska regionen. Du kommer även troligtvis att ansvara för samarbetsprojekt i Uganda och Burma. Vissa resor ingår i tjänsten. Då verksamheten är projektfinansierad kan de specifika uppgifterna komma att ändras.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Vara organisationens MR-expert, exempelvis genom att ge tekniskt stöd och input, samt att representera organisationen externt.
 • Leda MR-samarbetsprojekt, från att utveckla projektidéer, till att implementera dem, följa upp och rapportera till givare.
 • Bidra till informations- och påverkansarbete inom organisationens mandat, inkl. skriva publikationer, debattartiklar, remisser, samt att moderera och delta i panelsamtal.
 • Utveckla förtroendefulla relationer med samarbetsorganisationer, ansvara för avtal och vidareförmedling av medel samt stödja samarbetsorganisationer att stärka sin tematiska och institutionella kapacitet.
 • Genomföra utbildningar och presentationer om mänskliga rättigheter samt om organisationens verksamhet.
 • Bidra till organisationens bredare verksamhet

Du har:

 • Akademisk utbildning inom juridik, statsvetenskap eller motsvarande med inriktning på mänskliga rättigheter och/eller folkrätt.
 • Stark folkrättslig profil, du har flerårig erfarenhet av arbete med analys, granskningar eller påverkansarbete kring mänskliga rättigheter, exempelvis genom publikationer, utvärderingar, att driva fall eller parallellrapportering.
 • Flerårig erfarenhet av att driva projekt, framförallt internationella sådana, i utmanande miljöer – från projektdesign och ansökningar till bidragsgivare, till implementering och uppföljning.
 • Stark kommunikationsförmåga, du har erfarenhet av att kommunicera/debattera MR-frågor skriftligt som muntligt.
 • Du är flytande på svenska och engelska.
 • Förmåga att utveckla samarbeten och stärka partners.
 • Kunskap om, och erfarenhet av att arbeta rättighetsbaserat.

Meriterande är:

 • Erfarenhet/kunskap om FNs skyddsmekanismer för mänskliga rättigheter eller regionala skyddsmekanismer såsom det europeiska, det afrikanska eller det inter-amerikanska systemen.
 • Erfarenhet av arbete med våra två fokusområden: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och/eller upprättelse för grava MR-kränkningar.
 • Kunskap om och erfarenhet av arbete med övergångsrättvisa och områden i konflikt.
 • Erfarenhet från arbete i en civilsamhällesorganisation.
 • Kunskap i andra språk, företrädesvis franska, spanska eller arabiska.

Som person är du:

 • Analytisk och har god förmåga till problemlösning.
 • Flexibel och kan anpassa arbetet efter skiftande kontexter, situationer och behov.
 • Självständig, engagerad och effektiv.
 • Trivs med att arbeta i ett mindre team och är bra på att samarbeta.

Vi erbjuder

En spännande tjänst i en dynamisk miljö där du har möjlighet att självständigt påverka och utveckla arbetet och bidra till att öka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Tjänsten är på heltid och placerad i centrala Stockholm. MR-Fonden tillämpar tjänstemannaavtalet mellan IDEA och Unionen/Akademikerförbunden.

MR-Fonden värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

Vi tar emot ansökningar och kallar till intervjuer löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast den 25 mars 2020. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Eftersom MR-Fonden är en projektfinansierad organisation beror verksamheten på säkrandet av finansiering för projekten. Har du frågor gällande tjänsten kontakta MR-Fondens generalsekreterare Ulrika Strand, ulrika.strand@humanrights.se.

Rekrytering sker i samarbete med Sensus studieförbund. Ansök här